bedeviyyet


bedeviyyet
(A.)
[ ﺖیوﺪﺑ ]
1. göçebelik.
2. bedevîlik.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.